Stilte in de natuur

Door de eeuwige gedachtestroom op een laag pitje te zetten en de stilte in jezelf te ervaren worden je levensvragen helder en kan er ruimte ontstaan voor antwoorden en inzichten. Durf je voet eens van het gaspedaal te halen om terug te koppelen naar jezelf. Het compleet doorbreken van je dagelijkse bezigheden kan hierbij helpen. Een dag met meditatie en het toepassen van mindfulness in alles wat je doet, stilte ervaren, adembewustzijn en natuurbeleving helpen je om de weg terug te vinden naar ontspanning. Maar ook leren schilderen, boetseren of koken in combinatie met meditatie en geïnspireerd door de natuur doorbreekt je dagelijkse routine enerzijds en geeft je handvatten voor je dagelijks leven anderzijds. Omdat praten en het lezen van boeken nou eenmaal niet altijd genoeg is. Soms moet je gewoon de stilte durven ervaren.

Kortom, creëer ruimte om antwoorden en inzichten te krijgen in je leven en laat de natuur daarbij een bron van energie en inspiratie zijn.

"The butterfly counts not months but moments, and has time enough."
- Rabindranath Tagore -

Mindfulness

In het hier en nu zijn. Daar waar het leven zich werkelijk afspeelt...

Een Stilteretraite

Doorbreek je dagelijkse routine en maak ruimte voor ontspanning...

Schilderen

Naast het beoefenen van mindfulness laat je je tijdens deze dag inspireren door de natuur...